Skip to main content

Spelregels

Om een goede samenwerking op de website en tussen deelnemers aan tochten mogelijk te maken, gelden de volgende spelregels.

Gebruik van de website, wiki’s en forum

 1. Het is niet toegestaan de website te gebruiken voor reclame- of promotie-doeleinden. Alles wat op reclame lijkt wordt verwijderd.
 2. Op de website wordt ieder geacht zich fatsoenlijk te gedragen. Ongeoorloofd taalgebruik zal verwijderd worden.
 3. Toerskien.org is een sociaal netwerk met sociale controle. Iedereen kan misstanden melden. (klik in elk geval een duim omlaag aan als je iets signaleert wat niet door de beugel kan).
 4. Toerskien.org heeft het recht de toegang tot de website te blokkeren indien sprake is van ongeoorloofd gebruik van de website.
 5. Leveranciers die zich schuldig maken aan ongeoorloofde reclame-activiteiten, kunnen met naam en toenaam vermeld worden op de Wall of Shame. Dat geldt ook voor wanbetalers en anderen die de website misbruiken.

Tochten

1 Spelregels voor het inschrijven op een geplande toerskitocht.

 1. Skitoeren.org is geen reisbureau maar slechts een platform om groepen te vormen die samen een toerskitocht willen maken. Het daadwerkelijk boeken van de reis doe je zelf bij de desbetreffende gids / gidsenbureau. Daarvoor ontvang je een voorgeformatteerd en ingevuld boekingsformulier per E-mail.
 2. Deelnemers dienen van goede naam en faam te zijn. Het oordeel van het bestuur van toerskien.org is hierbij doorslaggevend.
 3. De tochtprijs is afhankelijk van het aantal deelnemers. De kosten van de gids vormen een vast bedrag en worden gedeeld door het aantal deelnemers. Per tocht is een minimum en maximum aantal deelnemers aangeven met de bijbehorende tochtprijs. In de praktijk is het minimum aantal deelnemers vaak 1 lager dan het maximum aantal.
 4. Meld je aan voor een tocht door op de aanmeldknop op de tochtenpagina te klikken. Vul het aanmeldformulier volledig in. In principe gaan we ervan uit dat de eerste deelnemer die zich aanmeldt ook de coördinator van de tocht wordt. Per aanmelding moet een bijdrage van 15 euro betaald worden, dit gebruiken we voor het in de lucht houden van de website en als kleine drempel om alleen serieuze aanmeldingen te krijgen. Na het aanmelden krijg je automatisch een mail met informatie hoe je dit bedrag over kunt maken. Je inschrijving wordt pas geldig als dit bedrag betaald is. Dit wordt aangegeven op de website.
 5. Indien gewenst kan bij de meeste gidsen een lawinezender gehuurd worden voor een beperkt bedrag, dit kun je aangeven op het inschrijfformulier. Bij definitieve inschrijving van de tocht stemt de coördinator het aantal benodigde lawine zenders af met de gids. Er is een kleine kans dat er door gelijktijdig geplande skitoeren onvoldoende lawinezenders op voorraad zijn, in dat geval dien je zelf een lawinezender te huren bij een buitensportwinkel in Nederland.
 6. Door in te schrijven voor een tocht verplicht je jezelf jegens je tochtgenoten en het gidsenbureau tot deelname en betaling van de volledige reissom. Op die manier ben je er zeker van dat de anderen die zich inschrijven, ook daadwerkelijk mee gaan betalen. Er is geen restitutieregeling en je dient zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen.
 7. Indien er zaken onduidelijk zijn of er vragen zijn kun je op de tochtpagina een vraag toevoegen. De coördinator en anderen kunnen deze vraag beantwoorden. Indien daar een bijzondere reden toe zou zijn kunnen vragen ook via de coördinator van de tocht aan het bestuur van toerskien.org gesteld worden. Het duurt dan wel aanmerkelijk langer voor je antwoord krijgt.
 8. Iedereen die een toer maakt, is zelf verantwoordelijk voor de keuze van een tocht op het juiste niveau. Indien blijkt dat iemand tijdens de tocht niet aan de niveau-eisen voldoet, dan kan hij door de gids naar huis gestuurd worden omdat dit de voortgang van de tocht belemmert en/of een risico vormt voor de veiligheid van deelnemer en groep. Er bestaat dan geen recht op teruggave van gemaakte of betaalde kosten en alle extra kosten die ontstaan zijn voor rekening van de betreffende deelnemer.
 9. De coördinator krijgt een bericht als zich nieuwe deelnemers hebben ingeschreven voor de tocht. De coördinator neemt contact op met de deelnemers en checkt of deze de deelname-eisen goed begrepen hebben en hieraan voldoen. Wanneer zich voldoende deelnemers aangemeld hebben, neemt de coördinator contact op met het gidsenbureau om de tocht definitief in te laten plannen. Het gidsenbureau geeft aan hoe- en voor welke datum de reissom moet worden betaald. De coördinator communiceert deze informatie met de deelnemers. Iedere deelnemer maakt vervolgens zelf zijn reissom over naar het gidsenbureau.
 10. Wanneer een tocht al met het minimum aantal deelnemers is aangemeld bij het gidsenbureau en er schrijft zich een extra deelnemer in, dan dient deze deelnemer de lage reissom (die hoort bij het maximaal aantal deelnemers) te betalen aan de al ingeschreven tochtgenoten (de gidskosten zijn immers al door de overige deelnemers betaald). Op deze manier betaalt iedereen uiteindelijk het lagere bedrag. Deze betaling wordt in overleg met de coördinator gedaan.
 11. Wanneer het minimum aantal deelnemers niet is bereikt op de uiterste inschrijfdatum gaat de tocht niet door. De deelnemers kunnen zich nu (zonder het betalen van de bijdrage van 15 euro) inschrijven voor een andere tocht. Wanneer het minimum aantal deelnemers niet gehaald wordt, kan de tocht toch doorgaan voor een evenredig hogere prijs. Dit is echter geen verplichting en alle deelnemers moeten het hier mee eens zijn. De coördinator meldt dit aan het gidsenbureau bij definitieve inplanning van de tocht.
 12. De coördinator organiseert een preunie waar de deelnemers met elkaar kennis kunnen maken en waar verdere afspraken gemaakt kunnen worden voor de tocht. Bijvoorbeeld over samen reizen en inskiën voor de tocht.
 13. Mensen die zich niet aan de spelregels houden, kunnen worden uitgesloten van deelname. Bovendien kan hen de toegang tot de website worden ontzegd.

2 Spelregels voor het aanmelden van een toerskitocht op de site

Wat nu als je al zo lang die ene bijzondere tocht wil maken en die staat niet in het programma. In dat geval kun je die tocht in het programma van toerskien.org laten plaatsen om op die manier een groep gelijk gestemde zielen bij elkaar te krijgen. Er zijn een paar spelregels.

 1. De tocht moet goedgekeurd worden door de organisatie van toerskien.org. Wij kijken met name of het programma niet te versnipperd raakt en of je tocht voorstel niet te veel lijkt op een tocht die al in het programma staat. Het beste is om reeds voor of in de zomer te melden wat je zou willen, dan kan de tocht vaak gewoon mee in de reguliere stroom. Tochten kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd.
 2. Er moet iemand zijn die als coördinator optreedt voor deze tocht. De coördinator is degene die de tocht bij de organisatie van toerskien.org aanmeldt.
 3. Geen van de deelnemers, inclusief de coördinator/organisator, mag zich op enigerlei wijze door de anderen laten betalen voor geleverde diensten.
 4. De tochtinformatie moet voldoende duidelijk zijn. Met name voor wat betreft dekosten en het min/max aantal deelnemers. In principe moet dezelfde informatie beschikbaar zijn als bij de standaard geplande tochten op toerskien.org. Er is een template beschikbaar waarop de coördinator de benodigde informatie kan invullen. De organisatie beslist aan de hand van het ingevulde template of de tocht geplaatst kan worden. Toerskien.org is geen organisator van deze tochten. Er wordt slechts de mogelijkheid geboden om een groep te vormen om samen deze tocht te gaan maken. De deelnemers aan deze tocht boeken zelf, eventueel via de coördinator deze reis.
 5. De kosten voor de berggids bestaan in het algemeen uit de volgende onderdelen.: Dagtarief berggids Half-pensionvergoeding voor de overnachtingen van de gids (in sommige hutten kan de gids gratis overnachten) Kosten voor liften / taxi / bus / trein / helikopter van de gids (in sommige gevallen mag de gids gratis met de lift mee) Kilometer vergoeding van de woonplaats van de gids tot het gebied van de toerskitocht. De coördinator van de tocht zal bereid moeten zijn om iets meer regelwerk voor zijn rekening te nemen, dan bij een tocht die al is voorgeprogrammeerd. Er kan eventueel afgesproken worden om de kosten voor a. en d. vooraf af te rekenen en de kosten voor b. en c. tijdens de tocht voor de gids te betalen als het programma flexibel is. Bij het aanmelden voor een dergelijke tocht dient door elke deelnemer ook 15 euro betaald te worden als dekking van de kosten van de website.
 6. Aanmelden op deze tochten verloop volgens dezelfde spelregels als de tochten die standaard ingepland zijn op toerskien.org.

3 Spelregels voor het organiseren van een maatwerktocht met een eigen groep via skitoeren.org

Ook als je al een eigen groep bij elkaar hebt, kun je gebruik maken van toerskien.org om de tocht te regelen. De tocht komt dan op de site te staan maar alleen de deelnemers uit jouw groep kunnen zich aanmelden. De voordelen hiervan zijn:

 1. Je kunt gebruik kun maken van de aantrekkelijke (tarief-)afspraken met onze gidsen / gidsenbureaus.
 2. Je kunt de belangrijkste kenmerken van de tocht duidelijk vastleggen voor de deelnemers uit jouw eigen groep.
 3. De deelnemers kunnen zich aanmelden op de tocht waardoor ze een duidelijke verplichting jegens elkaar aangaan.
 4. Je kunt gebruik maken van de faciliteiten van de site voor het regelen van de tocht en het controleren van deelnemersbijdragen. Je steunt toerskien.org omdat alle deelnemers 15 euro per aanmelding betalen.

Aanmelden van een maatwerktocht met eigen groep gaat op dezelfde manier als aanmelden van een extra tocht. Met als aanvulling: Op de website wordt vermeld dat de tocht alleen op uitnodiging toegankelijk is. Er is geen controle van de compleetheid van de informatie. Je legt net zoveel informatie vast als jij nodig vindt voor jouw groep.

Je moet inloggen om info toe te voegen of vragen te stellen.