Skip to main content

Algemene voorwaarden van berggids Karl Dung

Karl Dung is de berggids die de tochten in Oostenrijk organiseert. Hij hanteert (net zoals de meeste bedrijven in Nederland) Algemene leveringsvoorwaarden. Volgens de Oostenrijkse wet, zouden deelnemers die ook moeten ondertekenen bij aanvang van de tocht. Omdat het vervelend is om op de parkeerplaats nog even snel een Duitstalig document te moeten doorgronden, vind je via deze link een exemplaar van deze voorwaarden om daar kennis van te nemen. Lees de tekst rustig thuis door en stel eventuele vragen bij het gidsenbureau. In het algemeen gaat het om voorwaarden zoals die al jarenlang bij alle toerskitochten gelden.

Hieronder hebben we enkele punten uit de voorwaarden opgesomd. Dit is geen officiële of volledige vertaling of duiding van de voorwaarden, maar het geeft wel een indicatie van een belangrijk uitgangspunt van deze voorwaarden: tochten in de bergen hebben inherente risico’s die je moet accepteren en als deelnemer heb je een grote eigen verantwoordelijkheid om de tocht goed te laten verlopen en om jezelf en je tochtgenoten niet in gevaar te brengen.

 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor juiste opgave van capaciteiten, ervaring en gezondheidstoestand. Deelnemers met slechte uitrusting, conditie of techniek kunnen door de gids naar huis gestuurd worden (zonder vergoeding of terugbetaling).
 • Er is geen garantie dat het geplande tochtdoel wordt bereikt.
 • Alleen de gids beslist over route en benodigde uitrusting.
 • Bij beschadiging of verlies van geleende of gehuurde materialen, zoals pieps, schep, sonde etc, moet je daarvoor betalen.
 • Je moet doen wat de gids zegt.
 • Iedere deelnemer die zich opgeeft voor een tocht, moet zijn deel van de gidskosten en bijbehorende kosten betalen.
 • De tocht kan gewijzigd worden door onvoorzienbare omstandigheden zoals het weer. Er is geen enkele garantie dat het oorspronkelijke tochtplan kan worden uitgevoerd.
 • Als je verhinderd bent, dan kun je niet zomaar iemand in jouw plaats laten gaan. Die moet eerst worden toegelaten en je blijft zelf verantwoordelijk voor de kosten.
 • Als het minimum aantal deelnemers niet gehaald wordt, kan de tocht worden afgeblazen door de gids. (opmerking: bij de tochten die via toerskien.org worden georganiseerd bestaat ook nadrukkelijk de mogelijkheid om er als deelnemers voor te kiezen met minder mensen op pad te gaan en de per persoon iets meer te betalen.)
 • Als deelnemer moet je zelf zorgen voor een ongevallenverzekering + reddingskostenverzekering etc. vanwege de zeer hoge kosten die daarmee gepaard kunnen gaan.
 • Als deelnemer moet je zelf zorgen voor een annuleringsverzekering.
 • De gids moet een goede prestatie leveren. Als je vindt dat de prestatie van de gids onder de maat is, dan moet je dat ter plekke al direct melden zodat er nog iets aan gedaan kan worden. Er kan dan alsnog een goede prestatie geleverd worden en er hoeft geen financiële vergoeding als compensatie te worden gegeven. Als één van de deelnemers de mindere prestatie veroorzaakt (omdat hij zich bijvoorbeeld niet snel genoeg aan de hoogte kan aanpassen), dan kunnen de deelnemers daaraan geen rechten ontlenen.
 • Je neemt op eigen risico deel aan de tocht en accepteert alle alpiene gevaren (zoals bijvoorbeeld lawine, steenslag, van de berg vallen etc.).
 • Als de gids niet kan komen c.q. presteren door natuurgeweld, oorlog of andere overmacht, dan moeten de deelnemers toch reeds gemaakte hotelkosten etc. betalen.
 • Als een deelnemer de veiligheid in gevaar brengt, dan mag de gids de tocht beëindigen, en is eventuele schade voor rekening van de betreffende deelnemer. De gidskosten worden bovendien niet gerestitueerd.
 • De gids mag het programma veranderen (en zou daartoe zelfs wettelijk verplicht kunnen zijn) als omstandigheden of prestaties van de deelnemers daarom vragen, De zwakste deelnemer is daarbij maatgevend.
 • De gids mag een andere gids sturen als hij vanwege zwaarwegende redenen verhinderd is.
 • Grote kostenstijgingen van bijkomende kosten (zoals hotels, liften, door bijvoorbeeld wisselkoerswijzigingen etc.) mogen worden doorberekend aan de deelnemers.

Als je zo’n rij met zaken leest, dan komt dat zwaar over, maar de meeste voorwaarden hebben te maken met het borgen van de veiligheid. De instelling van de gids zal er altijd op gericht moeten zijn om een leuke en veilige tocht te maken binnen de mogelijkheden van de capaciteiten van deelnemers en van de omstandigheden zoals die zich toevallig voordoen, maar dat staat natuurlijk nooit mooi verwoord in een juridisch document.

Je moet inloggen om info toe te voegen of vragen te stellen.